Θέρμανση, Υδραυλικά & Εξαερισμός

Η θυγατρική εταιρεία Hydrotherm Ltd είναι από τους κυριότερους προμηθευτές εξοπλισμού και υλικών για κεντρικές θερμάνσεις και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Η εταιρεία δραστηριοποιείται με την εισαγωγή, διάθεση και χονδρική πώληση μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών από αξιόλογους προμηθευτές. Επίσης, έχει έντονη συμμετοχή σε συναφείς τομείς όπως ο κλιματισμός και ο εξαερισμός.

Τα στελέχη της Hydrotherm έχουν πλούσια τεχνογνωσία για να προσφέρουν εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση σε πελάτες και συνεργάτες, προσθέτοντας αξία στη συναλλαγή μαζί τους.

Μέσα από μια πολύχρονη και επιτυχημένη πορεία στην κυπριακή αγορά, σήμερα η Hydrotherm ξεχωρίζει με τη δυναμική της παρουσία και αναγνωρίζεται ως μια από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες του τομέα, με κάλυψη των αναγκών των αξιότιμων πελατών της παγκύπρια.

  • Θέρμανση

  • Εξαερισμός