Οικοδομικό σίδηρο

Το οικοδομικό σίδηρο και τα προϊόντα χάλυβα αποτελούν μια παραδοσιακή και πρωταρχική εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας, που την καθιστούν έναν από τους κύριους προμηθευτές της οικοδομικής βιομηχανίας.

Τα πολυάριθμα προϊόντα της κατηγορίας αυτής προσφέρονται σε όλες τις εμπορεύσιμες μορφές και σε πλήρεις σειρές για άμεση διάθεση και εξυπηρέτηση.

Οικοδομικό σίδηρο

Sidenor

Εισάγουμε οικοδομικό σίδηρο SD κατηγορίας  B500C. Το οικοδομικό σίδηρο SD διακρίνεται για τις εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής και ολκιμότητα, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις των ελληνικών και ευρωπαϊκών αντισεισμικών κανονισμών.

Δομικά πλέγματα και μανδύες

Δομικά πλέγματα και μανδύες παράγονται από την εταιρεία Domoplex Ltd, πρωτοπόρο κατασκευαστή και με εδραιωμένη θέση στην αγορά.

Tα προϊόντα μας

  • Δομικό Πλέγμα
  • Μανδύας
  • Συγκολλητό συρματόπλεγμα περίφραξης

Παράλληλα μέσω της θυγατρικής εταιρίας Sidep παρέχουμε υπηρεσίες κοπής και διαμόρφωσης σιδήρου και οπλισμού μπετόν για ενισχυμένο σκυρόδεμα, καθώς και υπηρεσίες μεταποίησης σιδηρικών μέσω της θυγατρικής μας εταιρείας Stelmeco Ltd . Η Stelmeco Ltd, επίσης, εμπορεύεται μια πλήρης σειρά προϊόντων χάλυβα.

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

H Sidep Ltd είναι μια πρωτοποριακή, σύγχρονη βιομηχανία κοπής και διαμόρφωσης οικοδομικού σιδήρου και οπλισμού μπετόν, για το ενισχυμένο σκυρόδεμα. Προσφέρει ταχύτητα στην κατασκευή, οικονομία στον οπλισμό και πάνω απ' όλα μια ολοκληρωμένη λύση στην προμήθεια, κοπή, επεξεργασία και τοποθέτηση του οπλισμού, όπως απαιτείται από τις σύγχρονες προδιαγραφές και τους απαιτητικούς χρόνους αποπεράτωσης των έργων σήμερα.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και η τεχνολογία που διαθέτει η εταιρεία, την καθιστούν μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες στο είδος της στην Ευρώπη, Η Sidep δίνει έμφαση στον τεχνολογικό της εξοπλισμό, στις μεθόδους και στις διαδικασίες παραγωγής και στα πλεονεκτήματα των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ

Η Stelmeco Ltd, είναι θυγατρική εταιρεία της Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ και είναι μια σύγχρονη μονάδα μεταποίησης μεταλλικών δοκαριών για σιδηροκατασκευές και εμπορίας σιδηρικών, όπως μορφοσιδήρων, σωλήνων, κοιλοδοκών, λαμαρίνων και νευκών.

Προσφέρει υπηρεσίες για κάλυψη αναγκών στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών και διαθέτει μονάδας μεταποίησης με αυτοματοποιημένη γραμμή αμμοβολής, βαφής, κοπής και διάτρησης μεταλλικών δοκαριών.

Οι κεντρικές αποθήκες βρίσκονται στην Λεμεσό απ' όπου λαμβάνονται οι παραγγελίες από τους πελάτες μας παγκύπρια και γίνεται σε καθημερινή βάση η διανομή των υλικών για όλες τις επαρχίες.