Ο «Έξυπνος» μετρητής Fronius Smart Meter για φωτοβολταϊκά συστήματα βοηθά στην περαιτέρω μείωση του λογαριασμού.

Υπάρχει τρόπος να αξιοποιήσουμε τα φωτοβολταϊκά συστήματα, ώστε ο λογαριασμός του ηλεκτρισμού που πληρώνουμε να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατόν;  Με τους έξυπνους μετρητές Fronius Smart Meter, υπάρχει τρόπος.  Με τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της κατανάλωσης ηλεκτρισμού που μας παρέχουν, μπορούμε να εντοπίσουμε τις περιοχές που δημιουργούν υπερβολική ή προβληματική κατανάλωση και να τις περιορίσουμε. Οι…