Υιοθετήστε μια οικογένεια

  Η προσφορά και ο εθελοντισμός αποτελούν σημαντικές αξίες για την εταιρεία Φάνος Ν. Επιφανιου.   Θεωρούμε χρέος μας να βοηθούμε τον συνάνθρωπο μας, ειδικά  υπό τις σημερινές περιστάσεις, που η κοινωνία μας μαστίζεται από κοινωνικά, οικονομικά και άλλα προβλήματα. Στην εταιρεία μας πρεσβεύουμε το ήθος και  την εξέλιξη των ανθρώπων μας.  Αυτό δεν μεταφράζεται μόνο…