Η Φάνος Ν. Επιφανίου στις Χρυσές Εταιρείες του Φιλελευθέρου

Ο οργανισμός Επιφανίου περιλαμβάνεται στις Χρυσές Εταιρείες της Κύπρου της εφημερίδας Φιλελεύθερος.  Στο τεύχος 20 Φεβρουαρίου παρουσιάστηκε σε συντομία η ιστορία μας και συνέντευξη του γενικού διευθυντή. Για 54 χρόνια η Φάνος Ν. Επιφανίου πρωτοστατεί στο επιχειρείν της Κύπρου, με αρχές και βάσεις που έθεσε ο ιδρυτής και πρόεδρος της, Φάνος Επιφανίου, διατηρώντας την εταιρεία…